Αναρτήσεις

Weekly roundup — When (almost) everyone has omicron https://t.co/LqcoZOW72v

Weekly roundup — When (almost) everyone has omicron https://t.co/LqcoZOW72v — Latest News (@akou_ga) Jan 16, 2022 from Twitter https://twitter.com/akou_ga January 16, 2022 at 07:06AM via akou_ga

Omicron — Don't assume a virus gets 'milder' https://t.co/KbA5fXJF4l

Omicron — Don't assume a virus gets 'milder' https://t.co/KbA5fXJF4l — Latest News (@akou_ga) Jan 13, 2022 from Twitter : https://twitter.com/akou_ga

Omicron — Don't assume a virus gets 'milder' https://t.co/KbA5fXJF4l

Omicron — Don't assume a virus gets 'milder' https://t.co/KbA5fXJF4l — Latest News (@akou_ga) Jan 13, 2022 from Twitter https://twitter.com/akou_ga January 13, 2022 at 09:55PM via akou_ga

Do tips make for better service? https://t.co/uYrC1tFrR1 https://t.co/NyyknwROCq

Do tips make for better service? https://t.co/uYrC1tFrR1 https://t.co/NyyknwROCq — Latest News (@akou_ga) Jan 13, 2022 from Twitter https://twitter.com/akou_ga January 13, 2022 at 06:50PM via akou_ga

Do tips make for better service? https://t.co/uYrC1tFrR1 https://t.co/NyyknwROCq

Do tips make for better service? https://t.co/uYrC1tFrR1 https://t.co/NyyknwROCq — Latest News (@akou_ga) Jan 13, 2022 from Twitter : https://twitter.com/akou_ga

Do rapid (antigen) tests work for omicron? https://t.co/rn6p0TrWdv

Do rapid (antigen) tests work for omicron? https://t.co/rn6p0TrWdv — Latest News (@akou_ga) Jan 11, 2022 from Twitter https://twitter.com/akou_ga January 11, 2022 at 06:38AM via akou_ga